Zaradi velikega napredka na področju digitalizacije se je spremenilo poslovanje podjetij, načini komunikacije in povezovanje med ljudmi. Vse bolj napredne digitalne tehnologije zahtevajo ustrezna znanja in spretnosti za boljšo zaposljivost in  uspešnost na delovnem mestu.

Tega se zavedamo tudi v 4PDIHu, kjer smo združili moči z iniciativo Grow with Google in se povezali v partnerstvo za izvajanje programa Google Coursera, v okviru katerega bomo podelili 200 brezplačnih licenc za spletna usposabljanja s področja IT. 

Komu so usposabljanja namenjena?

  • mladim, ki končujejo študij in šele vstopajo na trg dela ali pa so že aktivni iskalci zaposlitve,
  • učiteljem  v osnovnih in srednjih šolah, ki bodo z novimi znanji obogatili učni proces,
  • zaposlenim na občinah (v lokalni javni upravi), ki jim bodo pridobljena znanja pomagala k še večji učinkovitosti pri delu.
Več o iniciativi 4PDIH iniciativi Grow with Google

Komentirajte