Dr. Emilija Stojmenova Duh danes kot predstavnica novoustanovljenega podpornega telesa 4P DIH (ustanovljen v partnerstvu Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Skupnosti občin Slovenije) sodeluje na dogodku Digitising European Industry Stakeholder Forum 2019 v Madridu.

Forum je redni letni (letos poteka že tretjič) dogodek Evropske komisije in izbrane države članice (tokrat Španije), ki poteka v okviru prizadevanj za digitalizacijo evropske industrije. Osrednje točke foruma so evropske politike za digitalizacijo inovacijskih vozlišč, umetna inteligenca z vidika etike poslovnih praks in prihodnjih izzivov, digitalni ekosistemi ter poslovna sodelovanja v luči razprave o prihodnjih usmeritvah evropskih programov za naslednje finančno obdobje.

Dr. Stojmenova Duh bo v okviru sekcije Working and investing together for the digitalisation of industry predstavila pomen povezovanja in sodelovanja pri digitalizaciji industrije ter vlogo, ki jo ima pri tem 4P DIH.

4P DIH je raznolik ekosistem, v katerem sodelujejo partnerji iz industrije, raziskovalnih in izobraževalnih institucij, javne uprave, okolja za podporo podjetjem in občinam ter drugi.

Ena izmed ključnih nalog je povezati deležnike pri pridobivanju razvojnih sredstev in usmerjanju investicij.

Pri tem pa so elementi, ki so potrebni za uspeh, tisti, ki temeljijo na zaupanju, znanju, vzajemnosti in deljenje (znanja, izkušenj, praks ipd.). 4PDIH namreč goji osveščenost o digitalizaciji, nudi podporo razvoju digitalnih kompetenc, deli svoje bogate izkušnje z lokalne, regionalne in tudi mednarodne ravni, s svojo ekspertizo pa med drugim nudi podporo vladi pri oblikovanju ustreznih pristopov za spodbudo gospodarstvu, hkrati pa ustvarja in podpira znanje. Zavezuje se k povezovanju poslovno-tehnoloških ekspertiz in tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, pa tudi najboljših praks oz. metodologij, ki so potrebne, da gospodarstvo, javna uprava, zlasti pa širše skupnosti v kar največji meri razvijejo svoje digitalne potenciale in inovacijske modele za uspešno digitalno preobrazbo.

Komentirajte